• Est
 •  | 
 • Eng
 • Töötasustamine


  Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaia töötajate töötasustamine toimub vastavalt   kinnitatud töötasujuhendile

  Töötasujuhendi koostamisel on lisaks üldistele tööõigust reguleerivatele õigusaktidele lähtutud: Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused ning  Tallinna linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise põhimõttetest
  Lehekülge haldab:
  Triin Andreas, direktor
  triin.andreas@rahvuslind.edu.ee, 6561855
  viimati muudetud:10.04.2014