• Est
 •  | 
 • Eng
 • Põhiväärtused

  KOOSTÖÖ

  • Tegutseme ühiste eesmärkide nimel, oleme lojaalsed lapse, lapsevanema ja üksteise suhtes.
  • Tegutseme koos lapse heaolu nimel ja arvestame tema arvamustega.
  • Märkame head ning tunnustame õnnestumisi  lapse, lapsevanema, töötaja ja ka koostööpartnerite suhtes.
  • Oleme suhtlemisel alati viisakad, avatud ja ausad.
  • Tunneme oma tööst rõõmu ja oleme uhked oma lasteaia üle.

  TURVALISUS 

  • Peame kinni ühiselt vastuvõetud reeglitest, nii lapse, lapsevanema kui töötaja tasandil.
  • Käitume alati nii, et meid ümbritseks turvaline vaimne keskkond.
  • Lapse õpi ja mängukeskkonna kujundamisel arvestame mänguvahendite kvaliteedi ja ohutusega.
  • Oma igapäevase tegevusega ennetame võimalikke traumaohte.
  • Meil töötab kompetentne meeskond, kes oskab käituda võimaliku ohu korral.

  HOOLIVUS

  • Oleme hoolivad enese, teiste ja keskkonna suhtes.
  • Märkame abivajajat ja osaleme heategevuses.
  • Hoiame häid suhteid ja arvestame üksteisega.


  MAJANDUSLIKKUS

  • Õpetame lastele ja tarbime ka ise keskkonnateadlikult.
  • Suhtume heaperemehelikult  meid ümbritsevasse keskkonda ja meie hoolde usaldatud varasse.
  • Planeerime oma kulutusi täpselt ja kaalutletult.

    LAPSED PÕHIVÄÄRTUSTEST

  Lehekülge haldab:
  Triin Andreas, direktor,
  triin.andreas@rahvuslind.edu.ee, 6561855


   

  Uuendatud 22.05.2013 


   

  viimati muudetud:07.05.2014