• Est
 •  | 
 • Eng
 • Ajalugu

  Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed on Tallinna 125 Lastepäevakodu õigusjärglane. Lasteaed avati 1968. aastal ametkondliku lasteaiana Tallinna Autobussipargi töötajate lastele. Lasteaed ehitati projekti järgi kuuerühmaliseks, 140 lapse tarvis. Aastate vältel on laste arv lasteaias kõikunud, ulatudes kõrgperioodil 1979. aastal 157 lapseni. 1980- date teisel poolel vähenes laste arv 40-50 kasvandikuni.

  • 1967 - 1980 juhatas lasteaeda pr. Hildegard Vimmsaare
  • 1980 – 2002 juhatas lasteaeda pr. Viivi Rüüt
  • alates 2002 juhib lasteaeda pr. Triin Andreas

  ■ 1982 – 1992 aastani töötas lasteaias Tallinna 20. Keskkooli 1. klass 6- aastastele lastele.
  ■ 1993 – 2005 aastani töötas lasteaed 5 rühmalisena, üks rühmaruum oli kasutusel sööklana.
  ■ Alates 1993. aastast töötas lasteaed Tallinna Kesklinna Valitsuse Haridusosakonna alluvuses.
  ■ 8.detsembril 1999. a. nimetati Tallinna 125. Lastepäevakodu ümber Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaiaks.
  ■ 2000. a. 01. märtsist likvideeriti Tallinna Kesklinna Valitsuse Haridusosakond ja lasteaed arvati Tallinna Haridusameti alluvusse
  ■ 2005 aastal taasavati esimene sõimerühm, lasteaed jätkas tööd taas kuue rühmaga.
  ■ 2014 aastal avati lasteaias Tallinna linna pilootprojekti raames Mängu -ja arendusrühm lasteaia järjekorras olevatele lastele.
  Lehekülge haldab:
  Merle Ausing, õppeala juhataja
  merle.ausing@rahvuslind.edu.ee, 6561855
  viimati muudetud:21.08.2023