• Est
 •  | 
 • Eng
 • Korruptsiooni ennetamine

  Korruptsiooni ennetamise meetmete rakendamise eest vastutab direktor Triin Andreas. Kontaktandmed: triin.andreas@rahvuslind. edu.ee; +372 5246346

  Töökohad, millega kaasneb ametiseisund on kinnitatud käskkirjaga.
  Vastutavad isikud ostumenetluste korraldamise eest on määratud käskkirjaga

  Korruptsiooni ennetamisel lähtutakse Tallinna Haridusameti juhtaja 15.08.2023 käskkirjaga nr T-7-1/23/278  kinnitatud juhendist.

  Veebikoolitused on leitavad www.korruptsioon.ee 


  KVS § 11 lg 3 punkti 4 alusel teatame, et Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaia töölepingu nr 104 sõlmimisel ei ole kohaldatud korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 1 punktis 3 nimetatud toimingupiirangut.
   
  viimati muudetud:26.02.2024