• Est
 •  | 
 • Eng
 • Laps läheb kooli  Koolivalmiduskaardi koostamine  ja väljastamine
  Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.
  Koolivalmiduskaart väljastatakse lapsevanemale lasteaiast lahkudes. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust. Koolivalmiduskaarti ei pea koostama lapsele koolikatsetel esitamiseks! 


  Esimesse klassi vastuvõtt  Lehekülge haldab:
  Merle Ausing, õppeala juhataja,
  merle.ausing@rahvuslind.edu.ee, 6561855
  viimati muudetud:21.09.2022