• Est
 •  | 
 • Eng
 • Teenused ja hinnad

  Toitlustustasu

  Sõimerühmas (1-3 a) 1,54  päev,  nooremates aiarühmades (3-5 a) 1,83 €  päev, keskmises aiarühmas (5-6a)1,93  päev, vanemas rühmas (6-7a)  2,03  päev.

   
  Toiduraha suurust muudetakse vastavalt hoolekogu otsusele.

  Osalustasu

  Alates 1. jaanuarist 2019 on osalustasu suurus ühe lapse kohta kuus  65,88 eurot. Osalustasu on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 19. jaanuari 2018 käskkirjaga nr HA-4/95 "Tallinna munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa määra kinnitamine"

  Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlusvormi ja selle täitmise infomaterjalid leiad  siit

   Lapsevanem saab arve  e-posti teel, selle puudumisel  rühmaõpetajalt.

  Mängu ja arendusrühm 
  Alates 07.11.2014  toimib Sutsupäääsupesa lasteaias "Mängu ja Arendusrühm" (päevahoid). Mängu ja arendusrühma  kuutasu on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja  käskkirjaga. Kuutasu sõltumata lapse kohalkäimisest.
  Alates 01.01.2019 on vastavalt Tallinna Haridusameti juhataja 03.01.2019 käskirjale nrHA-4/2 kehtestatud "Mängu ja Arendusrühma" kuutasu alljärgnevalt:

  Number

  Nimetus

  M/Ü

  Hind Käi bemaksuta

  KM määr %

  Lõpphind

  1.1

  Mängu- ja arendustuba kuni 2 päeva nädalas

  kuu

  50,00

  Ei ole mak sustatav käive

  50,00

  1.2

  Mängu- ja arendustuba kuni 3 päeva nädalas

  kuu

  55,00

  Ei ole mak sustatav käive

  55,00

  1.3

  Mängu- ja arendustuba kuni 5 päeva nädalas

  kuu

  66,00

  Ei ole mak sustatav käive

  66,00

  Mängu- ja arendusrühma toitlustamise päevatasu on 1,54  päev

   Ruumide rent

  Lasteaia saali on võimalik rentida huvitegevuse läbiviimiseks. Lasteia saali suurus on 71,5 ruutmeetrit.  
  Saali kasutamise tunnihind huVitegevuse läbiviimiseks  tööpäevadel esmaspäevast reedeni  on 6,00 €. 

  Saali ja teiste lasteaia ruumide ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga.  
  Lehekülge haldab:
  Triin Andreas, direktor
  triin.andreas@rahvuslind.edu.ee, 6561855   

  viimati muudetud:03.01.2019