• Est
 •  | 
 • Eng
 • Teenused ja hinnad

  Toitlustustasu

  Sõimerühmas (1-3 a) 1,74  päev,  nooremates aiarühmades (3-5 a) 1,95 €  päev, keskmises aiarühmas (5-6a)1,99  päev, vanemas rühmas (6-7a)  2,04  päev.

  Alates 01.09.2017 kompenseerib Tallinna linn lasteaia laste toidupäeva maksumuse lähtuvalt Linnavolikogu määrusest ning Linnavalitsuse poolt kehtestatud toidukulu katmise piirmäärast

  Suitsupääsupesa lastaias on vanema lasteaiarühma toitlustustasu kehtestatud piirmäärast 0,03 senti suurem, vahe katab lapsevanem igakuise arve alusel.

   

  Osalustasu


  Osalustasu määr on 2022 aastal 79,79 eurot kuus.
  Tallinna linna elanikele on vanema poolt kaetava osa määra suurus 1. jaanuarist 2022 71,25 eurot (osalustasu 79,79 eurot- Tallinna elaniku toetus 8,54 eurot).
  Määrus on leitav siit.
  Vanem maksab osalustasu sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkusel.
  Informatsiooni soodustuste ja toetuste kohta lasteaias leiate siit.

   Lapsevanem saab arve  e-posti teel.

   Ruumide rent
   
  Lasteaia saali renditakse  laste sporditegevuste ja teiste kehaliselt aktiivsete tegevuste läbiviimiseks või huvialade juhendamiseks. Seejuures on nõutav, et tegevusi viib läbi/juhendab kvalifitseeritud isik, kes omab kehtivat Eesti Kutsekvalifikatsiooniraamistiku 4. või kõrgemat treeneri või spetsialisti kutsetaset (sh tantsuspetsialist) või on juhendajal spordi või tantsuga seotud valdkonna kõrgharidus (kehaline kasvatus, koreograafia, tants, ballett, rahvatants jm).

  Lasteia saali suurus on 71,5 ruutmeetrit.  
  Saali kasutamise tunnihind huvitegevuse läbiviimiseks  tööpäevadel esmaspäevast reedeni  on 7,00 €. 

  Saali ja teiste lasteaia ruumide ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga.  
  Lehekülge haldab:
  Triin Andreas, direktor
  triin.andreas@rahvuslind.edu.ee, 6561855   

  viimati muudetud:24.10.2022