• Est
 •  | 
 • Eng
 • Teenused ja hinnad

  Toitlustustasu

  Sõimerühmas (1-3 a) 1,54  päev,  nooremates aiarühmades (3-5 a) 1,83 €  päev, keskmises aiarühmas (5-6a)1,93  päev, vanemas rühmas (6-7a)  2,03  päev.

   
  Toiduraha suurust muudetakse vastavalt hoolekogu otsusele.

  Osalustasu

  Alates 1. jaanuarist 2018 on osalustasu suurus ühe lapse kohta kuus  61 eurot. Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määrus nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa määr" 

  Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlusvormi ja selle täitmise infomaterjalid leiad  siit

   Lapsevanem saab arve  e-posti teel, selle puudumisel  rühmaõpetajalt.

  Mängu ja arendusrühm 
  Alates 07.11.2014  toimib Sutsupäääsupesa lasteaias "Mängu ja Arendusrühm" (päevahoid). Mängu ja arendusrühma  kuutasu on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja  käskkirjaga. Kuutasu sõltumata lapse kohalkäimisest.
  Alates 01.01.2018 on vastavalt Tallinna Haridusameti juhataja 03.01.2018 käskirjale nrHA-4/1 kehtestatud "Mängu ja Arendusrühma" kuutasu alljärgnevalt:

  Jrk
  nr
  Teenus Ühik Hind käibemaksuta
  Käibemaksu määr
  %
  Lõpphind
  1.1. “Mängu- ja arendusrühm” kuni 2 päeva nädalas Kuu 46 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 46
  1.2. “Mängu- ja arendusrühm” kuni 3 päeva nädalas Kuu 51 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 51
  1.3. “Mängu- ja arendusrühm” kuni 5 päeva nädalas Kuu 61 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 61
  Mängu- ja arendusrühma toitlustamise päevatasu on 1,54  päev

   Ruumide rent

  Lasteaia saali on võimalik rentida huvitegevuse läbiviimiseks. Lasteia saali suurus on 71,5 ruutmeetrit.  
  Saali kasutamise tunnihind huVitegevuse läbiviimiseks  tööpäevadel esmaspäevast reedeni  on 6,00 €. 

  Saali ja teiste lasteaia ruumide ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga.  
  Lehekülge haldab:
  Triin Andreas, direktor
  triin.andreas@rahvuslind.edu.ee, 6561855   

  viimati muudetud:12.02.2018