• Est
 •  | 
 • Eng
 • Teenused ja hinnad

  Toitlustustasu

  Sõimerühmas (1-3 a) 1,74  päev,  nooremates aiarühmades (3-5 a) 1,95 €  päev, keskmises aiarühmas (5-6a)1,99  päev, vanemas rühmas (6-7a)  2,04  päev.

  Alates 01.09.2017 kompenseerib Tallinna linn lasteaia laste toidupäeva maksumuse lähtuvalt Linnavolikogu määrusest ning Linnavalitsuse poolt kehtestatud toidukulu katmise piirmäärast

  Suitsupääsupesa lastaias on vanema lasteaiarühma toitlustustasu kehtestatud piirmäärast 0,03 senti suurem, vahe katab lapsevanem igakuise arve alusel.

   

  Osalustasu


  Alates 1. jaanuarist 2020 on osalustasu suurus ühe lapse kohta kuus  71,25 eurot. Osalustasu on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 31. detsembri 2019 käskkirjaga nr HA-4/78 "Tallinna munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa määra kinnitamine"

  Informatsiooni soodustuste ja toetuste kohta lasteaias leiate siit.

   Lapsevanem saab arve  e-posti teel, selle puudumisel  rühmaõpetajalt.

   Ruumide rent
   
  Lasteaia saali renditakse  laste sporditegevuste ja teiste kehaliselt aktiivsete tegevuste läbiviimiseks või huvialade juhendamiseks. Seejuures on nõutav, et tegevusi viib läbi/juhendab kvalifitseeritud isik, kes omab kehtivat Eesti Kutsekvalifikatsiooniraamistiku 4. või kõrgemat treeneri või spetsialisti kutsetaset (sh tantsuspetsialist) või on juhendajal spordi või tantsuga seotud valdkonna kõrgharidus (kehaline kasvatus, koreograafia, tants, ballett, rahvatants jm).

  Lasteia saali suurus on 71,5 ruutmeetrit.  
  Saali kasutamise tunnihind huvitegevuse läbiviimiseks  tööpäevadel esmaspäevast reedeni  on 6,00 €. 

  Saali ja teiste lasteaia ruumide ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga.  
  Lehekülge haldab:
  Triin Andreas, direktor
  triin.andreas@rahvuslind.edu.ee, 6561855   

  viimati muudetud:22.03.2021