• Est
 •  | 
 • Eng
 • Lasteaeda vastuvõtt

  Tallinna linna elanikud  saavad lasteaiakohta taotleda iseteeninduskeskkonnas. Keskkonna  kaudu on võimalik vaadata lapse ootejärjekorra numbrit, teha järjekorravaliku muudatusi või muudatusi kohasoovi aasta osas. 

  Soovikorral võib  vastuvõtu  taotluse, eitada ka lasteaeda. 

  Taotlus esitatakse ühe valitud lasteasutuse direktorile koha peal või e-postiga, taotluse võib täita ka valitud lasteaias direktori vastuvõtul. Lasteaia direktor väljastab kolme tööpäeva jooksul koha taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki. 

  Lasteaedade järjekorra valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue vastuvõtutaotluse esitamist lasteasutusse.  

  Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.  

  Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22.aprilli 2015 määrus nr 18

  "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord". 
   

  Lehekülge haldab:
  Triin Laanemaa, direktor
  triin.laanemaa@rahvuslind.edu.ee, 6561855
  viimati muudetud:12.03.2024