• Est
 •  | 
 • Eng
 • Erasmus+ 2020-2023  Erasmus + projekt 2020 – 2023  "Aktiivne õuesõppimine, rakendades Forest school lähenemisviisi" („Active learning outdoors – implementing Forest school approach.“)


   
  Partnerid: Eesti (koordinaator), Sloveenia, Kreeka, Põhja-Makedoonia, Poola, Türgi
    Eesmärgid:
  • Keskkonnateadlikkuse suurendamine ning „rohelise mõtlemise“ hoiaku kujundamine lastes.
  • Erivajadustega laste kaasamine (hüperaktiivusus, õppimisraskused, käitumisraskused) ning nende õpimotivatsiooni ja õppeedukuse suurendamine.
  • Laste sotsiaalsete oskuste ja iseseisvuse arendamine.
  • Laste loovuse ning avastamise oskuste arendamine.
  • Laste füüsilise aktiivsuse suurendamine ning motoorsete oskuste arendamine.
  • Laste riskihindamise ning probleemide lahendamise oskuse arendamine.
  • Laste õpihuvi ning aktiivsema õppimise tõus läbi positiivse suhtumise kujundamise õppimisse ning laste enesekindluse kasvatamise.
  • Õppimine läbi mängu.
  • Laste koostöö oskuse arendamine.
  • Laste silmaringi laiendamine.
  • Lapsed on õppetegevuses aktiivsed tegutsejad mitte passiivsed kuulajad.
  • Lapsed saavad uusi teadmisi teistest riikidest ja kultuuridest. Laste kultuuriline teadlikkus suureneb.
   Projekti tegevuste tutvustus:

  Tallinna seminar


  I mänguasjavaba päev

  I projektinädal

  Sloveenia seminar

  II mänguasjavaba päev

  II projektinädal

  Kreeka seminar
    
  I metsapäev 

  III projektinädal

  Põhja - Makedoonia seminar

  IV projektinädal

  Talvine õuepäev

  Poola seminar

  V projektinädal

  Türgi seminar

  Facebook õuesõppe grup: @Active learning outdoors 

  Tulemused

  Projekti käigus valminud õppematerjalid:

  Tegevuslehed
  Energiat suurendavad mängud
  Retseptiraamat
  Keskkonnateemaline animatsioon
  Projekti kokkuvõttev raamat
  Õuesõpet tutvustav voldik
  viimati muudetud:04.09.2023