• Est
 •  | 
 • Eng
 • Erasmus+ 2018-2020  Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaia Erasmus+ projekt 2018-2020 aastal
  „Learning is interesting and fun“ – „Õppimine on huvitav ja lõbus“


  Koostööprojekt "Learning is interesting and fun!" (2018 - 2020) võitis 2022. aastal Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri kuldse digiõuna auhinna. 

  Projekti tutvustav plakat

  Projektis „Learning is interesting and fun“ osaleb 5 partnerit erinevatest Euroopa riikidest. Projekti partnerid on:
  1.      Eesti – Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed (koordinaator)
  2.      Türgi – Mahmutlar 50. Yil Ahmet Kesoglu Ilkokulu
  3.      Hispaania –  Escola parc del Saladar
  4.      Kreeka – Nipiagogio Rizariou Trikalon
  5.      Prantsusmaa - École maternelle TORDO
   
  Projekti eesmärk:
  ·         Õpetajate ja laste digioskuste arendamine kasutades erinevaid nutivahendeid ja  hariduslikke roboteid.
  ·         Parandada õpetajate ja laste teadmisi ja oskusi rakenduste kasutamise kohta ning õppemängude ja materjalide  loomise kohta kasutades erinevaid interneti keskkondi.
  ·         Õppimine läbi mängu.
  ·         Nutivahendite, IKT vahendite ja hariduslike robotite kaasamine igapäevastesse õppetegevustesse.
  ·         Lapsed on enam huvitatud õppimisest, nad on aktiivsemad – tegevustes lapsed uurivad, katsetavad, tegutsevad ja saavad uusi kogemusi.
  ·         Positiivse suhtumise kujundamine õppimise suhtes – õppimine on huvitav ja lõbus.
  ·         Veebilehe loomine õppematerjalide tarvis tegevustele kasutades nuti- ja IKT vahendeid, hariduslikke roboteid, rakendusi ja interneti keskkondi läbi erinevate õppetegevuse valdkondade.
  ·         Lapsed saavad uusi teadmisi teistest riikidest ja kultuuridest. Laste kultuuriline teadlikkus suureneb.
   
  Projekti tegevused:
  ·         Riike tutvustavate materjalide loominine koostöös lastega.
  ·         Riike tutvustavad tegevused lastega.
  ·         Praktilised töötoad – õppimise tegevused õpetajatele iga seminari/koolitusürituse jooksul: õpetajad omandavad uusi praktilisi teadmisi ja oskusi erinevate nuti- ja IKT vahendite, rakenduste ja interneti keskkondade kohta, mida kasutatakse töös lastega erinevates õppetegvuste valdkondades ning projekti tegevuste jooksul.
  ·         Nutinädalad lastega 3 korda õppeaastas
  ·         Õppetegevused lastega läbi erinevate valdkondade, kasutatades nuti- ja IKT vahendeid ja erinevaid rakendusi ja interneti keskkondasid õppemängude loomiseks.
  ·         Tegevused lastega kasutades nuti- ja IKT vahendeid õues – õppimine väljaspool klassiruumi.
  ·         Interneti turvalisuse seminar lastele igas partneri asutuses.
  ·         Õppematerjalide koostamine kasutades erinevaid nuti- ja IKT vahendeid, rakendusi, interneti keskkondi, hariduslikke roboteid.
  ·         Veebilehe loomine projekti jooksul loodud õppematerjalidele ja vahendite tutvustamiseks.

  Tegevustega saab tutvuda siin:
  I nutinädal
  Koolitusüritus Tallinnas
  II nutinädal
  Koolitusseminar Türgis
  III nutinädal
  Koolitusseminar Prantsusmaal
  IV nutinädal
  V nutinädal
  Virtuaalne koolitus

  Projekti eeldatavad tulemused:
  ·         Lapsed on enam huvitatud õppimisest, nad suhtuvad õppimisse positiivsemalt.
  ·         Laste õppimise oskused paranevad.
  ·         Õpetajate ja laste tehnoloogiaoskused paranevad.
  ·         Õpetajad ja apsed omandavad uusi oskusi ja teadmisi kasutades nuti- ja IKT vahendeid ning erinevaid rakendusi ja interneti keskkondi.
  ·         Riike tutvustavad materjalid.
  ·         Veebileht õppematerjalidele.


  Tehnoloogiaalane käsiraamat õpetajatele

  Projekti kodulehekülg: https://sites.google.com/view/learningisinterestingandfun/avaleht
  Projekti e-twinningu leht: https://twinspace.etwinning.net/75840/home
  viimati muudetud:29.09.2022