• Est
 •  | 
 • Eng
 • Traditsioonid

  Laste matkad

  Kaks korda aastas- sügisel ja kevadel käivad kõik aiarühmad matkamas erinevates looduskaunites kohtades. Kohale sõidetakse bussiga, vastavalt vanusele toimub jalgsimatk, millele järgneb väike piknik.


  Laste osalemine ülelinnalistel üritustel

  Alates 2004 osaletakse igal aastal ülelinnalisel luulevõistlusel „Eesti keele kaunis kõla“ ning Kanutiaia noortemaja teatrifestivalil „Kanutiaia Kann“

  Lasteaia lõpetamine

  Alates 2000 aastast veedab lasteaia lõpurühm ühe öö maikuus lasteaias. Lasteaiaöö on lõbus ja üllatusi täis üritus, mis jääb meelde kõigile osalejatele.
  Traditsiooniks on saanud ka lõpuraamatute väljaandmine, mille koostamisel osalevad aktiivselt vanemad.

  Õpetajate näidendid

  Alates 2005/2006 õ.a. on õpetajad õppe- kasvatustegevuse lastepärasemaks muutmiseks, samuti väärtuskasvatuse ja  emotsionaalse intelligentsuse kujundamiseks koostanud  ning lastele esitanud mitmeid teemakohaseid näidendeid. Vajaminevad vahendid (n: dekoratsioonid, kostüümid, nukud) on õpetajad valmistanud lastevanematega koostöös.. Traditsiooniliselt algab ja lõpeb õppeaasta õpetajate etendusega lastele, näidendeid esitatakse ka advendi ajal, sõbrapäeval, munadepühal ning muudel tähtpäevadel.

  Rahvuslikud traditsioonid

  Tavaks on saanud rahvakalendri tähtpäevade tähistamine nii lasteaias kui väljaspool seda. Vanema rühma lapsed käivad igal aastal Marti-jooksmas teistes rühmades, kuid on käidud ka lasteaia lähiümbruses elavate endiste töötajate ning lasteaia hiljuti lõpetanud vilistlaste juures.
  Lasteaias peetakse mardihommikut ja kadrikarnevali, on tutvutud rahvakommetega vabaõhumuuseumis jõuluajal ja munadepühadel, käidud koos vanematega vastlaliugu laskmas jne. Vabaõhumuuseumi külastused on muutunud traditsiooniliseks. Sealseid tähtpäevi ja kombeid tutvustavaid üritusi on alates 2002. aastast külastatud nii lastega kui ka  peetud pereüritusi (n: õppeaastat lõpetavad piknikud, emadepäeva üritused, sügislaada külastamine ).
  Rahvatraditsioonide taaselustamiseks on ühisüritusena lastevanematega korraldatud igal sügisel, alates 2004 aastast, kas mardi- või mihklilaat. Alates 2014 aastast on laadapäevadel kaasatud ka kogukond ning koostöös Luite seltsiga on toimunud nii sügis- kui kevadlaadad.

  Vilistlased

  Kes mineviku ei mäleta, see elab tulevikuta, seepärast peame sidet oma vilistlaste ja endiste töötajatega.  Igal kevadel toimuvad ka vilistlaste kokkutulekud.  Erinevatel aladel tegutsevad vilistlased on kutsutud esinema lasteaia sünnipäevakontserdile, lasteaia laulupeole ja muudele temaatilistele üritustele. Esinemas on käinud koolilapsed, kes on osavad pillimängijad, lauljad, tantsijad, võimlejad, sportlased. Lasteaia juubeliaastatel kutsutakse külla ka endised lasteaia pikaajalised töötajad, et üheskoos möödunut meenutada, lasteaiaga seotud lugusid jutustada, neid jäädvustada ja nii põlvkondadevahelist ning järjepidevust hoida.

  Heategevus

  Talgud. Alates2005 aastast  korraldame  kevadel  talguid.  Ürituse heaks õnnestumiseks määrab personal ja hoolekogu endi hulgast liikme korraldusmeeskonda. Talgutest on alati saanud meeleolukad ühistegemised, mille boonuseks on lastele meeldivam ja lapsesõbralikuma õueala
  Sünnipäevakontserdid. Alates 2010 aastast on toimunud lasteaia sünnipäeva tähistamine heategevusliku kontserdina. Nii saavad igal aastal, 16. veebruari õhtupoolikul lasteaia, lillede ja õhupallidega kaunistatud saalis kokku praegused lasteaialapsed, nende vanemad, lasteaia endised kasvandikud, lasteaia töötajad ja külalised, et üheskoos pidutseda ning seeläbi aidata ka Tallinna Haridusameti, Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse ja Tallinna Koolijuhtide Ühenduse poolt ellukutsutud „Märka ja aita“ projekti kaudu abivajavaid lapsi.
  Tuluüritused ja jõuluoksjon. Alates 2005 aastast, mil lastevanemate algatusel toimus jõuluoksjon, on järjepidevalt teoks saanud erinevad jõulueelsed tuluüritused. Oksjoni eesmärk on olnud toetada mõne vajaliku vahendi soetamist, näiteks nukuteatri sirm või helitehnika täiustamine mikrofoni näol. Alates 2014 aastast on tulu kogutud heategevusprojektile "Märka ja aita". Viimastel aastatel on jhõulueelsel ajal korraldatud "Jõulumüük", kus saavad rohkem tegutseda ka lapse, nii ettevalmistajatena kui ka müüjatena.
  2007 aastal  algatasid õpetajad uue tava, lavastasid tuluetenduse „Jõuluissi valimised“, mida saatis suur menu. See etendus oli mõeldud lastevanematele. 2009 lavastati juba kogupere etendus „Karu jõulumure“ ning vaatama olid oodatud vanemad koos lastega. Selle ja ka järgmise etendusega „Päkapikk, kes kaotas mütsi“, esinesid õpetajad ka väljaspool maja, heategevuslikul ülelinnalisel perepäeval 2010 ja 2011 Kanutiaia saalis. Alates 2014 kaasatud osatäitjatena õpetajate etendustesse ka lapsed erinevatest rühmadest.

   
  Pereüritused

  Tavapärased üritused kõikides rühmades, kuhu on alati oodatud kõik pereliikmed on isadepäev, jõulupidu, emadepäev. Lisaks neile on lasteaias saanud traditsiooniks korraldada veel rida üritusi, mille organiseerimisse on kaasatud kindlasti ka vanemad, näiteks õppeaasta lõpetamise piknikud, erinevatel aastaaegadel toimuvad matka- ja perepäevad alates 2009.
  Meisterdamis- ja mänguõhtud. Väärtustamaks lapse ja vanema koosveedetud aega on  kõikides rühmades korraldatud ühiseid ettevõtmisi, näiteks meisterdamisõhtud erinevateks tähtpäevadeks kaartide või kingituste valmistamiseks, kokkamisõhtud, mängupeod, muinasjutuõhtud, õpetajate eestvedamisel toimunud vanemate etendused lastele, perepäevad – mille raames on organiseeritud lustakad mängud lastele ja lastevanematele, üllatuskülalised, ühine piknik.  Lehekülge haldab:
  Merle Ausing, õppeala juhataja
  merle.ausing@rahvuslind.edu.ee, 6561855

   
   
   
  viimati muudetud:21.09.2022