• Est
 •  | 
 • Eng
 • Nädala õppetegevuste jaotus

  II AIARÜHMA ÕPPETEGEVUSED 
  (4-5 aastased lapsed)
   
  II aiarühma laste päev sisaldab erinevaid õpetaja poolt planeeritud mängulisi tegevusi, mis on tasakaalus vabategevusega (mänguga rühmatoas ja õues). Tegevused kavandatakse lasteaia õppekavast lähtudes, nädalateema alusel, tegevusliikide omavahelisel lõimimisel.
  4-5 aastase lapse planeeritava õppetegevuse kestvus on keskmiselt 25 - 30 minutit, muusikategevus kuni 30 minutit.
  Nädalaplaanid on lapsevanematele nähtavad e- lasteaia Eliis keskkonnas

  Õppetegevused algavad kell 9.30.
  Muusikategevus esmaspäeval kell 10.30 ja neljapäeval kell 10.00.

  TEGEVUSTE VALDKONNAD
  KEEL JA KÕNE (vaatlemine/uurimine; kuulamine/kõnelemine)
  MATEMAATIKA (vaatlemine/uurimine; võrdlemine/arvutamine)
  KUNST (joonistamine; maalimine; voolimine)
  MUUSIKA
  LIIKUMINE
  viimati muudetud:30.08.2023