• Est
 •  | 
 • Eng
 • Õppetegevused

  SÕIMERÜHMA ÕPPETEGEVUSED 
  (2-3 aastased lapsed)


  Sõimerühma laste päev sisaldab erinevaid õpetaja poolt planeeritud mängulisi tegevusi, mis on tasakaalus vabategevusega (mänguga rühmatoas ja õues). Tegevused kavandatakse lasteaia õppekavast lähtudes, nädalateema alusel, tegevusliikide omavahelisel lõimimisel. 2-3 aastase lapse planeeritava õppetegevuse kestvus on keskmiselt 15 - 20 minutit, muusikategevus kuni 30 minutit.
  Tegevuste nädalaplaan on lapsevanematele nähtavad e- lasteaia Eliis keskkonnas
  Õppetegevused algavad kell 9.30.

  TEGEVUSTE VALDKONNAD
  KEEL JA KÕNE (vaatlemine/uurimine; kuulamine/kõnelemine)
  MATEMAATIKA (vaatlemine/uurimine; võrdlemine/arvutamine; konstrueerimine)
  KUNST (joonistamine; maalimine; voolimine)
  MUUSIKA
  LIIKUMINE
  viimati muudetud:16.08.2023