• Est
 •  | 
 • Eng
 • Metoodika lühitutvustus


        

  Mis on Kiusamine?
  Kiusamine on ühe isiku süstemaatiline tagakiusamine või eiramine grupi poolt paigas, kus antud isik on sunnitud olema. Mitte kõik halvad ja negatiivsed teod ei kujuta endast kiusamist, küll aga tuleb nendega tegeleda.
  Kiusamine on võimalik, kui grupis valitseb vähene sallivus, puuduvad lapsi ühendavad head väärtushinnangud ja grupis valitseb ükskõiksus toimuva suhtes.
  Metoodika eesmärk 
  Metoodika eesmärk on luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt. Lasteaias luuakse laste vahel head suhted, mis hiljem kanduvad edasi kooli.

  „Kiusamisest vaba lasteaed“ programm on üles ehitatud ennetava tegevusena kuhu on kaasatud kogu lasteaia personal, lapsevanemad ja lapsed. Metoodika põhineb neljal põhiväärtusel:
  • Sallivus: Näha ja aktsepteerida grupis esinevaid erinevusi, kohelda kõiki võrdselt. Näha erinevusi kui tugevusi nii lastele üksikult kui ka kogu grupile. 
  • Austus: Näidata üles austust teiste vastu. Olla hea klassi- või rühmakaaslane kõikidele. Väärtustada erinevusi ja erinevaid   isiksusi.
  • Hoolivus: Väljendada huvi, empaatiat, hoolivust ja abivalmidust teiste laste suhtes, hoolimata nende vanusest.
  • Julgus: Öelda “aitab”, tõmmata piirid. Olla julge ja hea rühma- või klassikaaslane, kes reageerib ebaõigluse vastu.
  Passiivsed pealtvaatajad.

  Uuringutest on selgunud, et kui grupis kedagi kiusatakse, jääb suurem osa lapsi pealtvaatajateks. Seega nad ei osale otseselt ja aktiivselt tõrjumismehhanismides, kuid passiivsus ja tegutsemisest hoidumine saavad kiusamise mudeliks. Sekkumise puudumine toimib kiusamise aktsepteerimise ja õigustamisena. Nii muudavad pealtvaatajad kiusamise võimalikuks ning seepärast nimetatakse kiusamise pealtvaatamist passiivseks kiusamiseks. Seetõttu puudutavad grupis aset leidvad negatiivsed sündmused kõiki lapsi ja metoodika näeb ette tegelemist terve grupiga. Väga hea võimalus selleks on läbi karukoosolekute, kus kõik lapsed saavad avaldada oma arvamust ja üheskoos analüüsitakse toimunud situatsioone ja leitakse neile lahendus.
   
   
  viimati muudetud:23.09.2014