• Est
 •  | 
 • Eng
 • Uudised

  Tallinnas algas taotluste vastuvõtt esimesse klassi astumiseks
  Lapsele elukohajärgse kooli määramise taotlusi saavad 1.–15. märtsini 2023 esitada Eesti Rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad lapsevanemad. Taotluse saab esitada eKoolis või vajadusel ka Tallinna Haridusametis.

  Kõik taotlused vaadatakse läbi peale 15. märtsi. Koolide määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate eelistusi. Kui mõnda kooli soovijaid on rohkem, kui koolil on õppekohti, arvestatakse elukohaandmete registreerimise aega. 

  Teate määratud koolist saab eKoolis taotluse esitanud vanem e-posti aadressile hiljemalt 20. maiks. 

  Vanema soovil võib kooli astuda ka 6-aastane laps. Sel juhul on vaja koos taotlusega esitada koolivalmidust kinnitav dokument. 6-aastase lapse koolitulekust tuleb Tallinna Haridusametit teavitada hiljemalt 1. mail 2023.

  Lapsevanematel, kelle lapsed on 1. märtsiks saanud koolikoha ülelinnalise vastuvõtuga koolis, ei ole vaja enam taotlust esitada.
  Tallinna Haridusamet (Estonia pst 5a, 10143 Tallinn) võtab taotlusi vastu esmaspäeval 9–17.45, teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval  9–16.45 ning reedel 9–15.45. eKoolis saab taotlust esitada ööpäevaringselt.
  >> Tagasi
  viimati muudetud:12.01.2023