• Est
 •  | 
 • Eng
 • Uudised

  Tallinn pikendas esimesse klassi minevate laste avalduste vastuvõtmist
  Taotluse elukohajärgse munitsipaalkooli määramiseks saab esitada eKooli veebilehel http://ekool.eu. Vajadusel on abiks videojuhis eesti keelesvene keeles ja inglise keeles.
  Taotlusi saavad esitada Eesti Rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad isikud. Koolide määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseadusening Tallinna linnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate soove.
  Lapsevanemal, kelle laps on rahvastikuregistri alusel Tallinna elanikning on koolikohustuslikus eas, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimesse klassi, vaid alustab õpinguid erakoolis, välismaal, mõnes teises linnas või maakonnas,tuleb sellest teavitada Tallinna Haridusametit. Lisaks peab lapsevanemharidusametit teavitama juhul, kuitataotleboma lapselekohta erikoolis või koolipikendust.Teavitustsaab saatanii e-postiaadressilharidusamet@tallinnlv.eekui vastava vormi kaudu.
  >> Tagasi
  viimati muudetud:18.12.2018