• Est
 •  | 
 • Eng
 • Uudised

  Taotluste esitamine elukohajärgse kooli määramiseks.
  Soovitame taotluse esitada eKoolis, sest see on mugav. Vanem peab ennast logima eKooli IDkaardi või panga kaudu. Kui on taotlus esitatud eKoolis saab vanem oodatud  vastuse koolikoha määramise kohta ekirjana.
  Kui vanem soovib last varem kooli panna (enne koolikohustuslikku iga), tuleb lasteaias käiva lapse koolivalmidust kinnitada lasteaial. Palun andke koolivalmidust kinnitav kiri vanemale digitaalselt, siis saab vanem selle koos taotlusega eKoolis esitada.
  Pabertaotlusi võetakse vastu Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, 3. korrus).
  Taotluste vormid on nii eKoolis kui ka haridusameti kodulehel alates 1. märtsist.
  Koolikohtade määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinna linnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate soove. Kui mõne kooli läheduses elab rohkem lapsi, kui koolis on õppekohti, siis võidakse arvestada isikute elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem.
  Kui lapsevanemad ei ole taotlust esitanud, määratakse elukohajärgne kool RR andmete alusel.
   
  Lastevanematel, kelle lapsed on 1. märtsiks saanud koolikoha ülelinnalise vastuvõtuga koolis, ei ole vaja enam taotlust esitada.
  Lasnamäe Põhikoolis, Ristiku Põhikoolis, Tallinna Heleni Koolis, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis, Tallinna Tondi Põhikoolis ja Tallinna Kadaka Põhikoolis – saab õppima asuda Innove Rajaleidja nõustamismeeskonna soovituse alusel.
  Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna Haridusametit vastava vormivõi alloleva kontakti kaudu.
   
  Kogu esimesse klassi astumisega seotud info leiab Tallinna Haridusameti kodulehelt http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine .
  Lapsevanemate küsimustele vastavad vajadusel Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid.
  Tallinna Haridusamet (Estonia pst 5a, 10143 Tallinn) on avatud: E 08.15-17.00; T, K, N 08.15-17.00 ja R 08.15-15.45.
  Lisateave:
  Tallinna Haridusamet
  Tel 6404590
  haridusamet@tallinnlv.ee  
   
  >> Tagasi
  viimati muudetud:18.12.2018