• Est
 •  | 
 • Eng
 • Uudised

  Koolikoha taotlemine Tallinnas
  Austatud lapsevanaemad!
  Alates 1.märtsist algab taotluste vastuvõtmine 1.klassi astuvate laste kooli määramiseks. Tuletame Teile meelde, et taotluste esitamine on väga vajalik, kuna  vanematel on sellega võimalik jagada Haridusametile väga olulist infot pere koolieelistusest, soovitud õppekeelest ning õdede-vendade õppimisest Tallinna koolis.
  Esimeste klasside õpilastele elukohajärgse kooli määramise taotlusi saab Tallinna Haridusametile esitada 1.-15. märtsini 2018.
  Taotlusi saavad 1.–15. märtsini 2018 esitada Eesti Rahvastikuregistri (RR) andmetel Tallinnas elavad isikud.
  Taotlus soovitatakse esitada eKoolis, sest see on mugav. Vanem peab ennast logima eKooli IDkaardi või panga kaudu. Kui on taotlus esitatud eKoolis saab vanem oodatud  vastuse koolikoha määramise kohta ekirjana.
  Kui vanem soovib last varem kooli panna (enne koolikohustuslikku iga), tuleb lasteaias käiva lapse koolivalmidust kinnitada lasteaial. Palun andke koolivalmidust kinnitav kiri vanemale digitaalselt, siis saab vanem selle koos taotlusega eKoolis esitada.
  Pabertaotlusi võetakse vastu Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, 3. korrus).
  Taotluste vormid on nii eKoolis kui ka haridusameti kodulehel avatud 1. märtsist.
  Koolikohtade määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinna linnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate soove. Kui lapsevanemad ei ole taotlust esitanud, määratakse elukohajärgne kool RR andmete alusel. Tänavu on kooliikka jõudnud 4800 Tallinna last (alus: RR).
  Lastevanematel, kelle lapsed on 1. märtsiks saanud koolikoha ülelinnalise vastuvõtuga koolis, ei ole vaja enam taotlust esitada.
  Erivajadustega laste koolides – Lasnamäe Põhikoolis, Ristiku Põhikoolis, Tallinna Heleni Koolis, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis, Tallinna Tondi Põhikoolis ja Tallinna Kadaka Põhikoolis – saab õppima asuda Põhja-Eesti  Rajaleidja keskuse  nõustamiskomisjoni otsuse alusel.
  Kogu esimesse klassi astumisega seotud info leiab Tallinna Haridusameti kodulehelt http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine .
  Lapsevanemate küsimustele vastavad vajadusel Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid.
  Tallinna Haridusamet (Estonia pst 5a, 10143 Tallinn) on avatud: E 08.15-18.00; T, K, N 08.15-17.00 ja R 08.15-16.00.
  Lisateave:
  Viivi Lokk, juhtivspetsialist, Tallinna Haridusamet
  Tel 6404549, viivi.lokk@tallinnlv.ee
  >> Tagasi
  viimati muudetud:14.02.2014