• Est
 •  | 
 • Eng
 • Nädala õppetegevuste jaotus

  SÜDAMEKESTE RÜHMA ÕPPETEGEVUSED 2020/2021 Õ.A.
  (5 - 6 aastased lapsed)


  III aiarühma laste päev sisaldab erinevaid õpetajate poolt planeeritud mängulisi tegevusi, mis on tasakaalus vabategevusega (mänguga rühmatoas ja õues). Tegevused kavandatakse lasteaia õppekavast lähtudes, nädalateema alusel tegevusliikide omavahelisel lõimimisel. 5-6 aastase lapse planeeritava  õppetegevuse kestvus on keskmiselt 30 -35 minutit.

  Õppetegevuste algus kell 9.30

  Nädala õppetegevuste plaanid tutvumiseks e-lasteaia Eliis keskkonnas
   
  LÕIMITUD ÕPPETEGEVUSTES KÄSITLETAVAD VALDKONNAD
  KEEL JA KÕNE (vaatlemine/uurimine; kuulamine/kõnelemine; lugemine/kirjutamine)
  MATEMAATIKA (vaatlemine/uurimine; võrdlemine/arvutamine; konstrueerimine; programmeerimise eeltöö) 
  KUNST (joonistamine; maalimine; voolimine; meisterdamine)
  MUUSIKA (laulmine; muusika kuulamine; muusikaline liikumine; pillimäng)
  LIIKUMINE (võimlemine; liikumismängud; sportlikud mängud)
  viimati muudetud:19.08.2021