• Est
 •  | 
 • Eng
 • Nädala õppetegevuste jaotus

  SÕBRAKESTE RÜHMA ÕPPETEGEVUSED 2020/2021 Õ.A.
  (4-5 aastased lapsed)


  II aiarühma laste päev sisaldab erinevaid õpetajate poolt planeeritud mängulisi tegevusi, mis on tasakaalus vabategevusega (mänguga rühmatoas ja õues). Tegevused kavandatakse lasteaia õppekavast lähtudes, nädalateema alusel tegevusliikide omavahelisel lõimimisel. 4-5 aastase lapse planeeritava  õppetegevuse kestvus on keskmiselt 25- 30 minutit.

  Õppetegevuste algus kell 9.30

  Nädala õppetegevuste plaanid tutvumiseks e-lasteaia Eliis keskkonnas
   
  TEGEVUSLIIKIDE KÄSITLEMINE LÕIMITUD ÕPPETEGEVUSTES KORDI  NÄDALAS
  KEEL JA KÕNE (vaatlemine/uurimine; kuulamine/kõnelemine; lugemine/kirjutamine) 5
  MATEMAATIKA (vaatlemine/uurimine; võrdlemine/arvutamine)  1
  KUNST (joonistamine; maalimine; voolimine) 3
  MUUSIKA 2
  LIIKUMINE 2
  viimati muudetud:01.09.2020