• Est
 •  | 
 • Eng
 • Nädala õppetegevuste jaotus

  SMURFIDE RÜHMA ÕPPETEGEVUSED 
  (6- 7 aastased lapsed)


  6-7 aastaste laste päev sisaldab erinevaid õpetaja poolt planeeritud mängulisi tegevusi, mis on tasakaalus vabategevusega (mänguga rühmatoas ja õues). Tegevused kavandatakse lasteaia õppekavast lähtudes, nädalateema alusel, tegevusliikide omavahelisel lõimimisel.
  6-7 aastase lapse planeeritava õppetegevuse kestvus on keskmiselt 35-45 minutit, muusika- ja liikumistegevus 30 minutit.
  Tegevuste jaotus antud nädalas, on välja toodud nädalaplaanis, mis on vanematele nähtav e-lasteaia keskkonnas Eliis.

  Õppetegevused algavad kell 9.30.
  Muusikategevus esmaspäeval kell 11.30 ja neljapäeval kell 11.00.

  LÕIMITUD ÕPPETEGEVUSTES KÄSITLETAVAD VALDKONNAD
  KEEL JA KÕNE (vaatlemine/uurimine; kuulamine/kõnelemine; lugemine/kirjutamine)
  MATEMAATIKA (vaatlemine/uurimine; võrdlemine/arvutamine; konstrueerimine) 
  KUNST (joonistamine; maalimine; voolimine; meisterdamine)
  MUUSIKA (laulmine; muusika kuulamine, pillimäng, muusikaline liikumine)
  LIIKUMINE (võimlemine, liikumis- ja sportlikud mängud)
  viimati muudetud:30.08.2023