• Est
 •  | 
 • Eng
 • Nädala õppetegevuste jaotus

  NUBLUDE RÜHMA ÕPPETEGEVUSED 2020/2021 Õ.A.
  (6-7 aastased lapsed)
  Lasteaiapäev sisaldab erinevaid õpetajate poolt planeeritud mängulisi õppetegevusi, mis on tasakaalus vabategevusega (mänguga rühmatoas ja õues). Tegevused kavandatakse lasteaia õppekavast lähtudes, nädalateema alusel tegevusliikide omavahelisel lõimimisel. 6-7 aastase lapse planeeritava  õppetegevuse kestvus on keskmiselt 30-40 minutit.

  Tegevuste jaotus antud nädalas on lapsevanemale nähtav e-lasteaia Eliis nädalaplaanis.

  Õppetegevuste alguskell 9.30


  TEGEVUSLIIKIDE KÄSITLEMINE LÕIMITUD ÕPPETEGEVUSTES KORDI  NÄDALAS
  KEEL JA KÕNE (vaatlemine/uurimine; kuulamine/kõnelemine;  
                               lugemine/kirjutamine)
  6
  MATEMAATIKA (vaatlemine/uurimine; võrdlemine/arvutamine) 2
  KUNST (joonistamine; maalimine; voolimine; meisterdamine) 3
  MUUSIKA 2
  LIIKUMINE 2
  viimati muudetud:01.09.2020