• Est
 •  | 
 • Eng
 • Nädala õppetegevuste jaotus

  DRAKODE RÜHMA ÕPPETEGEVUSED 
  (4- 5aastased lapsed)

  II aiarühma laste päev sisaldab erinevaid õpetaja poolt planeeritud mängulisi tegevusi, mis on tasakaalus vabategevusega (mänguga rühmatoas ja õues). Tegevused kavandatakse lasteaia õppekavast lähtudes, nädalateema alusel, tegevusliikide omavahelisel lõimimisel. 3-4 aastase lapse planeeritava õppetegevuse kestvus on keskmiselt 30 minutit.

  Tegevuste jaotus antud nädalas, on välja toodud nädalaplaanis, mis on vanematele nähtav e-lasteaia keskkonnas Eliis.

  Õppetegevused algavad kell 9.30.

  LÕIMITUD ÕPPETEGEVUSTES KÄSITLETAVAD VALDKONNAD
  KEEL JA KÕNE (vaatlemine/uurimine; kuulamine/kõnelemine; lugemine/kirjutamine)
  MATEMAATIKA (vaatlemine/uurimine; võrdlemine/arvutamine; konstrueerimine) 
  KUNST (joonistamine; maalimine; voolimine; meisterdamine)
  MUUSIKA (laulmine; muusika kuulamine, pillimäng, muusikaline liikumine)
  LIIKUMINE (võimlemine, liikumis- ja sportlikud mängud)
   
  viimati muudetud:19.08.2022