• Est
 •  | 
 • Eng
 • Terviseedendus

  Tervise edendamine lasteaias hõlmab haiguste ennetamist, õigete hügieeniharjumuste kujundamist ja tihedat koostööd lastevanematega.
   
  Tervisekasvatus  toimub igapäevaselt nii päevakavaliste tegevuste täitmise kui integreeritud õppe-tegevuste kaudu. Õpetamine toimub läbi vestluste, vaatluste, õppemängude, õppekäikude, liikumis- ja osavusmängude matkade, filmi  ning kirjanduse kaudu.

  Eesmärgid:
  • Emotsionaalse, sotsiaalse ja füüsilise tervise väärtustamine.
  • Turvalise, üksteist mõistva, austava ja toetava kasvukeskkonna loomine.
  • Õnnetuste ennetamiseks  ohtude tundma - ja vältimaõppimine ning võimalike ohuteguritega õigesti ümber käima õppimine.
  Tegevused:
   
  • Eale sobiva, tervisliku sh mitmekesise ja tasakaalustatud toidu tagamine;
  • Igakülgne kehaline tegevus: matkad looduses kõikidel aastaaegadel; spordipäevad lasteaias; piirkondlikel spordipäevadel ia muudel terviseüritustel osalemine; võimaluse loomine osalemiseks lasteaias tegutsevates huviringides, mitmekülgse liikumisvõimaluse tagamine lasteaia õuealal.
  •  Lapse vaimse tervise heaks arendame järgmisi emotsionaalseid ja sotsiaalseid võimeid ning oskusi: tähelepanelikkust ja enesetunnetust (et mõista teisi, tuleb alustada iseendast); enesevalitsemist ja emotsionaalset kontrolli (mitte mahasurumine, vaid hakkamasaamine tundega);  empaatiat (tunda ära, mida teine tunneb); suhtlemist; probleemide lahendamist; koostöösoovi ja -oskust. 
  • "Kiusamisest vaba lasteaed" ja "Persona Dolls" metoodika rakendamine positiivse ning turvalise psühhosotsiaalse keskkonna loomiseks.


  Lehekülge haldab:
  Merle Ausing, õppealajuhataja
  merle.ausing@rahvuslind.edu.ee, 6561855 
  viimati muudetud:13.10.2016