• Est
 •  | 
 • Eng
 • Õppeaasta eesmärgid

  Lasteaia missioon, visioon  ·  Õppeaasta eesmärgid  ·  Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted

   
  Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaia eesmärgid 2018-2019

  Laste õpi- ja üldoskuste arendamine läbi erinevate metoodikate ja uuenduslike õppemeetodite rakendamise ning erinevate projektitegevuste läbiviimise:
  -          Lapse õpihuvi ja igakülgse arengu toetamine MÕK põhimõtteid rakendades.
  -          Lapse sotsiaalse ja emotsionaalse arengu, eneseväljendusoskuse ning positiivse minapildi toetamine läbi „Persona Dolls“ ja „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodikate kasutamise.
  -          Lapse tehnoloogiahuvi äratamine ning koostööoskuse arendamine läbi robootika tegevuste ning erinevate nuti ja IKT vahendite kasutamise.
  -          Laste ja õpetajate digipädevuste edendamine läbi Erasmus+ projekti „Õppimine on huvitav ja lõbus“ tegevuste.
  -          Lapse keskkonnateadlikkuse kujundamine läbi KIKi projekti „Suitsupääsupesa lapsed saavad sõbraks metsa ja merega“ tegevuste.

   
   
   
  viimati muudetud:24.09.2018