• Est
 •  | 
 • Eng
 • Sündmused


  „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodika tutvustamine kohalikul, vabariiklikul ja rahvusvahelisel tasandil:
  1.      Pealinna leht, 26.03.2012 „Vägivalla vastu lasteaias: kiusamist tuleb õppida märkama. http://www.pealinn.ee/?pid=110&nid=9640&lang=5. (Marilyn Palla)
  2.      TV 3 Seitsmesed uudised, 05.06.2012 „Kiusamisest vaba lasteaed“ http://www.tv3play.ee/play/274545/?autostart=true. (Marilyn Palla)
  3.      03.10.2012 Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed, „Kiusamisest vaba lasteaed“ Tallinna piirkonna teabepäev, ettekanne ja näidistegevus. (Marilyn Palla, Pille Kull)
  4.      24.10.2012 Õpetajate maja, Tallinna lasteasutuste õppealajuhatajate ainesektsiooni töökoosolek, ettekanne „Kiusamisest vaba lasteaed projekt Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaias“. (Marilyn Palla)
  5.      26.10.2012 Paide kultuurikeskus, Järvamaa  tervisefoorum, ettekanne „Väärtuskasvatus Tallinna Suitsupäasupesa Lasteaias“. (Marilyn Palla)
  6.      Kuma raadio, 26.10.2012, intervjuu „Kiusamisest vaba lasteaed“. (Marilyn Palla)
  7.      28.11.2012 Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed, „Kiusamisest vaba lasteaed“  Tallinna Kesklinna linnaosa lasteaedade teabepäev, ettekanne. (Marilyn Palla, Pille Kull)
  8.      Juuni 2013 „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodikat tutvustava DVD valmimine . Marilyn Palla, Sipsikute rühma lapsed ja lapsevanemad
  9.      30.10.2013 Päikese Lasteaia nõustamisseminar, Päikese Lasteaias. (Marilyn Palla)
  10.  06.11.2013 Tallinna Padriku Lasteaed, Tallinna Haridusameti konverents „Mänguline õpetus ja loov õpetaja“, ettekandega „Väärtuste õpetamine läbi erinevate projektide ja metoodikate“. (Marilyn Palla)
  11.  11.11.2013 Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed, „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodika tutvustus Tallinna Pallipõnni Lasteaia meeskonnale. (Marilyn Palla, Merle Ausing)
  12.  18.11.2013 „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodika tutvustus Comenius projekti kontaktseminaril Türgis, Istanbulis. (Marilyn Palla, Maarja Hüdsi, Liisa Prööm)
  13.  4.12.2013 Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaias, kesklinna piirkonna lasteaiad
  „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodika nõustamisseminar . Marilyn Palla
  14.  17.12.2013 “Eetikakeskus tunnustab väärtuskasvatuse koole ja lasteaedu” http://www.eetika.ee/et/uudised/tu-eetikakeskus-tunnustas-vaartuskasvatuse-koole-lasteaedu
  15.  03.01.2014 Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed, „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodika tutvustus Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpetajatele. (Marilyn Palla, Merle Ausing)
  16.  Koolielu, 21.01.2014 „Läbimõeldud väärtuskasvatus tõi lasteaiale tunnustuse“  http://koolielu.ee/info/readnews/349023/labimoeldud-vaartuskasvatus-toi-lasteaiale-tunnustuse.(Triin Andreas, Merle Ausing, Marilyn Palla)
  17.  14.02.2014 „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodika tutvustus Taani suursaadikule . (Triin Andreas, Merle Ausing, Marilyn Palla)
  18.  19.02.2014 Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodika tutvustus Tallinna Männiku Lasteaia õpetajatele. (Marilyn Palla, Merle Ausing)
  19.  01.04.2014 Taani kroonprintsess Mary ja Mary Fondi esindajate külaskäik, mille käigus tutvustati „Kiusamisest vabaks“ metoodika rakendumist Suitsupääsupesa lasteaias, toimus lastekoosolek ja vanematega koostöö tutvustamine (Triin Andreas, Merle Ausing, Marilyn Palla, Liisa Prööm, Anu Kuusk).
  http://www.goodnews.ee/tallinna-lasteaeda-kulastas-taani-kroonprintsess
   http://pilguheit.com/similar/17995909/fotod-kroonprintsess-mary-suitsup%C3%A4%C3%A4supesa-lasteaias
   http://menu.err.ee/v/uudised/inimesed/1a757c82-51c2-4484-bcec-bc9d3e411f64
   http://publik.delfi.ee/news/inimesed/fotod-ja-video-kroonprintsess-mary-visiit-suitsupaasupesa-lasteaeda-toi-naljapaeva-elevust.d?id=68355865#dgsee-129287:3U3f9ziwqyTAwD2zv0eFiH
  http://www.reporter.ee/2014/04/01/taani-kroonprintsess-mary-kulastas-eestit/
  http://opleht.ee/14626-taani-kroonprintsess-mary-kulastas-eestit/
  http://uudised.err.ee/v/etv_uudistesaated/b016c41c-9712-4a51-9107-6bb0d284d323

  02.04.14 Berlingske (Taani)
  http://www.b.dk/nationalt/kronprinsesse-mary-besoeger-estland-med-fri-for-mobberi#slide-8
   
  02.04.14 Billed Bladet (Taani) Kroonprintsessi intervjuu ja lõik Suitupääsupesa lasteaia karukoosolekult.
  http://www.bt.dk/royale/mary-afsloerer-staser-stort-i-flere-lande
  Raadio KUKU hommikuprogrammi intervjuu: „Programm Kiusamisest vabaks tõi Eestisse visiidile selle programmi patrooni Taani kroonprintsess Mary“.
  02.04.2014  Intervjuu Taani kroonprintsessi külastusest, „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodika tutvustus. (Marilyn Palla)
  http://kuku.ee/?pid=24&nid=11375&lang=1

  02.04.2014 Õiguskantsleri ja MTÜ Lastekaitse Liidu konverents „Kiusamisvaba haridustee“
  http://oiguskantsler.ee/et/konverents-kiusamisvaba-haridustee-2014

  10.04.2014 ETV saade Ringvaade
  http://etv.err.ee/index.php?05593527&video=11746#.U2Dih1eFGjd


  viimati muudetud:23.09.2014