• Est
 •  | 
 • Eng
 • Tutvustus

  Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed on 1-7 aastaste laste hoidu ja eakohast alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus.

  Õppe- ja kasvatustöö korraldus on eestikeelne.
  Lasteaed on avatud 7.00-19.00

   Lasteasutuse õppekava lähtub Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas kehtestatud nõuetest, mis on kinnitatud Vabariigi Valitsuse  29. mai  2008.a määrusega nr 87.

  Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed on kesklinna lasteaed, mis asub Tallinn-Väikese jaama lähedal, aadressiga Suitsu põik 4. Lasteaiahoonet ümbritseb suur haljastatud õueala, kus igal rühmal on oma mänguväljak ja lisaks ka kaks üldkasutatavat spordiväljakut ning seiklusrada. Lasteaias on avatud 6 rühma, nendest üks on sõimerühm ja viis aiarühmad. Igas rühmas töötab lastega kaks õpetajat ja õpetajaabi, muusikategevused toimuvad muusikaõpetaja käe all ning liikumistegevusi juhendab liikumisõpetaja.

  Meie lasteaia arenduse põhisuunad ja valdkonnad on kirjeldatud järgmiseks kolmeks aastaks  koostatud  arengukavas.
  Arengukava täitmist jälgitakse läbi süsteemselt läbiviidava sisehindamise.


  Tutvu Suitsupääsupesa lasteaiaga seest

  Lehekülge haldab:
  Triin Andreas, direktor
  triin.andreas@rahvuslind.edu.ee, 6561855

  http://atlanticbaltic.ee/
  viimati muudetud:05.08.2014