• Est
 •  | 
 • Eng
 • Nädala õppetegevuste jaotus


  KALLIKARUDE RÜHMA ÕPPETEGEVUSED 2016/2017 õ.a.
  (5-6 aastased lapsed)

  Lasteaiapäev sisaldab erinevaid õpetajate poolt planeeritud mängulisi tegevusi, mis on tasakaalus vabategevusega (mänguga rühmatoas ja õues). Tegevused kavandatakse lasteaia õppekavast lähtudes, nädalateema alusel, tegevusliikide omavahelisel lõimimisel. 5-6 aastase lapse planeeritava  õppetegevuse kestvus on keskmiselt 30 minutit.

  Tegevuste jaotus antud nädalas, on lapsevanemale nähtav e - lasteaia nädalaplaanis.
   
  Õppetegevuste algus kell 9.30
  Muusikategevused: esmaspäeval kell 12.30 ja kolmapäeval kell 13.00
   
  TEGEVUSED KORDI  NÄDALAS
  KEEL JA KÕNE (vaatlemine/uurimine; kuulamine/kõnelemine; lugemine/kirjutamine) 5
  MATEMAATIKA (vaatlemine/uurimine; võrdlemine/arvutamine) 1
  KUNST (joonistamine; maalimine; voolimine) 3
  MUUSIKA 2
  viimati muudetud:24.10.2016