• Est
 •  | 
 • Eng
 • Teenused ja hinnad

  Toitlustustasu

  Sõimerühmas (1-3 a) 1,54  päev,  nooremates aiarühmades (3-5 a) 1,83 €  päev, keskmises aiarühmas (5-6a)1,93  päev, vanemas rühmas (6-7a)  2,03  päev.

   
  Toiduraha suurust muudetakse vastavalt hoolekogu otsusele. Peredel, kelle kuu sissetulek  pereliikme kohta jääb alla 95,87 euro, on võimalik taotleda soodustust toiduraha maksmisel. Avaldus tuleb esitada direktorile  septembri ja jaanuari kuu 1. nädalal. Dotatsiooniavaldusele tuleb lisada pere sissetulekut tõendavad dokumendid. Soodustuse saamist reguleeriv õigusakt on leitav siit.  Osalustasu

  Alates 1. jaanuarist 2017 on osalustasu suurus ühe lapse kohta kuus  57,34 eurot. Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri määrus nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa määr" 

  Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlusvormi ja selle täitmise infomaterjalid leiad  siit

   Lapsevanem saab arve  e-posti teel, selle puudumisel  rühmaõpetajalt.

  Mängu ja arendusrühm 
  Alates 07.11.2014  toimib Sutsupäääsupesa lasteaias "Mängu ja Arendusrühm" (päevahoid). Mängu ja arendusrühma  kuutasu on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja  käskkirjaga. Kuutasu sõltumata lapse kohalkäimisest.
  Alates 01.01.2017 on  "Mängu ja Arendusrühma" kuutasu alljärgnev:

  Jrk
  nr
  Teenus Ühik Hind käibemaksuta
  Käibemaksu määr
  %
  Lõpphind
  1.1. “Mängu- ja arendustuba” kuni 2 päeva nädalas Kuu 43 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 43
  1.2. “Mängu- ja arendustuba” kuni 3 päeva nädalas Kuu 47 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 47
  1.3. “Mängu- ja arendustuba” kuni 5 päeva nädalas Kuu 58 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 58
  Mängu- ja arendusrühma toitlustamise päevatasu on 1,54  päev

   Ruumide rent

  Lasteaia saali on võimalik rentida huvitegevuse läbiviimiseks. Lasteia saali suurus on 71,5 ruutmeetrit.  
  Saali kasutamise tunnihind huVitegevuse läbiviimiseks  tööpäevadel esmaspäevast reedeni  on 6,00 €. 

  Saali ja teiste lasteaia ruumide ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga.  
  Lehekülge haldab:
  Triin Andreas, direktor
  triin.andreas@rahvuslind.edu.ee, 6561855   

  viimati muudetud:11.01.2017